EU projects

oplzz_logo

Název projektu:

Komplexní vzdělávání zaměstnanců HAGEMANN a. s. pro zvýšení jejich adaptability a konkurenceschopnosti

Registrační číslo projektu:

CZ.1.04/1.1.02/35.01480

Společnost HAGEMANN ukončila v listopadu 2012 realizaci projektu „Komplexní vzdělávání zaměstnanců HAGEMANN a. s. pro zvýšení jejich adaptability a konkurenceschopnosti“, (reg. číslo projektu CZ.1.04/1.1.02/35.01480) financovaného ze zdrojů Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Hlavním cílem projektu bylo zvýšit kvalifikaci, profesní a osobní potenciál, adaptabilitu a pracovní výkonnost zaměstnanců, tím zvýšit kvalitu služeb, produkce a schopnost  HAGEMANN a. s. lépe konkurovat. Tohoto cíle bylo naplněno prostřednictvím zvyšování odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců, zpřístupnění dalšího vzdělávání.

V rámci projektu došlo ke komplexnímu vzdělávání  zhruba 1/3 zaměstnanců realizátora projektu,  a to zaměstnanců ze závodů Opava, Olomouc. V průběhu projektu došlo k realizaci vzdělávacích aktivit zaměřených na měkké dovednosti, vzdělávání v oblasti IT a jazykové vzdělávání.

Zaměstnanci byli rozdělení do 4 cílových skupin (top m., střední m., obchodníci a ostatní), kteří se proškolili formou moderního interaktivního workshopu v opavské restauraci Oliver. Tato forma školení měla také kladný vliv na formování kolektivu formou teambuildingu.

V rámci školení také probíhál pravidelný kurz anglického jazyka, který byl zaměřen přímo na dělnické profese, u kterých je kladen důraz na využití získaných znalostí přímo v praxi (schopnost číst anglické manuály, užívání profesionálního specializovaného softwaru, který je v oblasti automotive dostupný pouze v anglickém jazyce)

V rámci projektu dále došlo k sedmi evaluačním konferencím, na kterých vždy probíhalo interní hodnocení efektivity vzdělávacích aktivit a příprava pro okamžité zavední získaných znalostí do praxe.

oplzz_logo

Název projektu:

Investice do podpory opavského regionu aneb vzdělávání zaměstnanců členů Okresní hospodářské komory Opava

Registrační číslo projektu:

CZ.1.04/1.1.06/52.00119

Naše společnost je zapojena do projektu s názvem „Investice do podpory opavského regionu aneb vzdělávání zaměstnanců členů Okresní hospodářské komory Opavy“ s registračním číslem projektu  CZ.1.04/1.1.06/52.00119. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Více informací o projektu naleznete na stránkách:
http://www.komora.opava.cz/nastenka.php
http://www.esfcr.cz/projekty/investice-do-podpory-opavskeho-regionu-aneb-vzdelavani


 oppi_logo

 Název projektu:

Implementace IS pro řízení výrobních aktivit ve společnosti HAGEMANN a.s.

  Registrační číslo projektu:

2.2 ITP03/457

Program ICT v podnicích – výzva III

Společnost HAGEMANN a.s. v současné době realizuje za podpory Operačního programu Podnikání a inovace Ministerstva průmyslu a obchodu České Republiky v rámci programu ICT v podnicích – Výzva III projekt “Implementace IS pro řízení výrobních aktivit ve společnosti HAGEMANN a.s.”

Operační program Podnikání a inovace je hlavním dokumentem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, na jehož základě je České republice poskytována finanční podpora podnikatelům, a to jak ze zdrojů státního rozpočtu, tak z prostředků Evropské unie.